SE: Externa videos

Webbdagarna 2018, CX - Rebekka Rintala von Knorring och John Beijar - Upplevelser i Vardagen

55 views
Är Customer Experience något vi behöver tänka på internt? Jajamensan, mer än vi kanske anar! Varje dag gör medarbetare olika resor internt inom bolaget och varje dag träffas medarbetare med varandra eller kunder i olika möten och gör en resa tillsammans. I alla dessa resor skapas upplevelser, det är det vi kommer prata om. CX – upplevelser i vardagen. Vi kommer också ge några exempel på hur vi på Creuna gör för att vända på perspektivet Customer Experience.

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star